1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر آموزش گروهی واقعیت درمانی بر یادگیری زبان دوم،انگیزه پیشرفت تحصیلی و مسئولیت پذیری زبان آموزان دختر 16 تا 18 سال
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تاثیر آموزش گروهی واقعیت درمانی بر یادگیری زبان دوم،انگیزه پیشرفت تحصیلی و مسئولیت پذیری زبان آموزان دختر 16 تا 18 سال
سال 1398
پژوهشگران لعبت خسروی(دانشجو)، حبیب اله نادری(استاد مشاور)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد راهنما)

چکیده

تاثیر آموزش گروهی واقعیت درمانی بر یادگیری زبان دوم،انگیزه پیشرفت تحصیلی و مسئولیت پذیری زبان آموزان دختر 16 تا 18 سال