1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار و توان شناختی با جهت گیری مسئله اجتماعی در دانشجویان دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار و توان شناختی با جهت گیری مسئله اجتماعی در دانشجویان دانشگاه مازندران
سال 1397
پژوهشگران عباس علیزاده جویباری(دانشجو)، حبیب اله نادری(استاد مشاور)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد راهنما)

چکیده

بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار و توان شناختی با جهت گیری مسئله اجتماعی در دانشجویان دانشگاه مازندران