1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه مدل علی برای خلاقیت دانشجویان بر اساس متغیرهای فردی(خودکارآمدی عمومی-خودکارآمدی خلاق-انگیزش درونی و خردمندی)و اجتماعی(جودانشگاه)و تبیین آن با توجه به بستر فرهنگی آموزش عالی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ارائه مدل علی برای خلاقیت دانشجویان بر اساس متغیرهای فردی(خودکارآمدی عمومی-خودکارآمدی خلاق-انگیزش درونی و خردمندی)و اجتماعی(جودانشگاه)و تبیین آن با توجه به بستر فرهنگی آموزش عالی
سال 1396
پژوهشگران سیده فاطمه کاظمی(دانشجو)، فرزانه میکائیلی منیع(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد راهنما)

چکیده

ارائه مدل علی برای خلاقیت دانشجویان بر اساس متغیرهای فردی(خودکارآمدی عمومی-خودکارآمدی خلاق-انگیزش درونی و خردمندی)و اجتماعی(جودانشگاه)و تبیین آن با توجه به بستر فرهنگی آموزش عالی