1403/05/02
محمود یحیی زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135284760

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سرمایه ارتباطی؛ سرمایه انسانی؛ سرمایه ساختاری؛ سرمایه فکری؛ عملکرد شرکت ها
سال 1393
مجله تحقيقات مالي
شناسه DOI
پژوهشگران محمود یحیی زاده فر ، حسنعلی آقاجانی ، فاطمه یحیی تبار

چکیده

سرمایه فکری مجموعه ای از دارایی های دانش محور است که به یک سازمان اختصاص دارد و در زمره ویژگی های سازمان محسوب می شود و از طریق افزودن ارزش به ذی نفعان کلیدی سازمان، به طور قابل ملاحظه ای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها در ایران طی سال های 1382تا 1387 با استفاده از نرم افزار لیزرل LISREL)) بوده است. معیار های عملکرد شامل سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سود خالص به کل دارایی ها، بازده سرمایه گذاری و بازده کل سهام عادی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بازده حقوق صاحبان سهام و بازده کل سهام عادی تنها با یکی از متغیرهای سرمایه فکری یعنی سرمایه ارتباطی، ارتباط مستقیم دارد. همچنین، بازده دارایی ها و سود هر سهم با دو متغیر سرمایه فکری یعنی سرمایه ارتباطی و سرمایه انسانی ارتباط مستقیم دارد. به علاوه، بازده کل سرمایه گذاری، با هر سه متغیر سرمایه فکری یعنی سرمایه ارتباطی، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارتباط مستقیم دارد.