1403/05/02
محمود یحیی زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135284760

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری کارایی شرکت‌های سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شرکت‌های سرمایه گذاری تحلیل پوششی داده ها کارایی رتبه بندی
سال 1386
مجله پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی
شناسه DOI
پژوهشگران عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، محمود یحیی زاده فر ، بابک شکوهی

چکیده

اندازه گیری کارایی شرکت‌های سرمایه گذاری نه تنها برای محققان، بلکه برای مدیران مالی و سرمایه گذاران موضوعی مهم است که خرید سهام این شرکت‌ها را برای کاهش ریسک سرمایه گذاری مدّ نظر دارد . هدف تحقیق حاضر این است که با استفاده از رویکرد نا پارامتریک ابتدا شرکت‌های سرمایه گذاری را به دو دسته‌ی کارا و نا کارا طبقه بندی ، سپس با استفاده از شیوه هایA&P ، CEM و DEA/AHP شرکت‌های کارا را رتبه بندی کند .