1403/03/09
محمد اسماعیل ریاحی

محمد اسماعیل ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135342654

مشخصات پژوهش

عنوان
فرایند یادگیری اجتماعی مصرف مواد نیروزای غیرمجاز
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
یادگیری اجتماعی-مواد نیروزای غیرمجاز
سال 1397
مجله بررسي مسائل اجتماعي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران محمود شارع پور ، سعید کبیری ، محمد مهدی رحمتی ، محمد اسماعیل ریاحی

چکیده

مصرف مواد نیروزا به فعالیتی شایع در بین ورزشکاران حرفه ای مبدل گردیده است.