1403/03/11
محمد اسماعیل ریاحی

محمد اسماعیل ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135342654

مشخصات پژوهش

عنوان
آسیب شناسی فرهنگ دینی در استان مازندران
نوع پژوهش
برگزاری همایش
کلیدواژه‌ها
فرهنگ، فعالیتهای فرهنگی، مازندران
سال 1400
پژوهشگران سید رسول موسوی حاجی ، عباس زارع ، محمد اسماعیل ریاحی

چکیده

اینجانب عضو کیمته علمی بودم و در یک پیش نشست همایش نیز، سخنرانی شفاهی داشته ام ولی مقاله ای ارایه نکره و به چاپ نرسیده است که چکیده آن را بارگزاری نمایم