06 فروردین 1402
محمد رضانژاد

محمد رضانژاد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 011-35305142
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی برق- قدرت ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، ایران (1388 - 1392)
  عنوان رساله: طراحی و ساخت یک مبدل جدید در منابع تغذیه پالس ولتاژ بالا
 • فوق لیسانس مهندسی برق- قدرت ، دانشگاه مازندران ، ایران (1385 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه: مدل سازی و بهبود پایداری مبدل اصلاح ضریب توان
 • لیسانس مهندسی برق- قدرت ، دانشگاه مازندران ، ایران (1381 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی یخ زدگی روی مقره ها
بیشتر

علایق پژوهشی

 • الکترونیک قدرت
 • مبدلهای توان پالسی ولتاژ بالا
 • اینورترهای چندسطحی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohammad Mohsenzadeh, mohammad rezanejad, Jafar Adabi (2022) Marxiplier: An Innovative Marx-Based Single-Source Multilevel Inverter With Voltage Multiplying Capability IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS: 69; 357-364
2
محمد جواد رستمی، جعفر ادبی فیروزجایی، محمد رضانژاد (1400) اینورتر چندسطحی کلید-خازنی تک منبعه با قابلیت چند برابر کنندگی ولتاژ‎ نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران: 18; 163-174
3
Ali Isazadeh, Jafar Adabi, mohammad rezanejad, Ebrahim Adabi (2021) Operation and Control of a Grid-connected Asymmetrical Cascaded Multi-Level Inverter IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics: 9; 1614-1623
4
Mohammad Fallah talooki, mohammad rezanejad, Reza Khosravi, Emad Samadaei (2021) A Novel High Step-Up Switched-Capacitor Multilevel Inverter With Self-Voltage Balancing IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS: 36; 4352-4359
5
Erfan Azimi, Aryorad Khodaparast, Mohammad jadvad Roostami, Jafar Adabi, Ebrahim Adabi, mohammad rezanejad, Eduardo Rodrigues, Edris Pouresmaeil (2020) X-type step-up multi-level inverter with reduced component count based on switched-capacitor concept Electronics: 9; electronics9121987
6
Efaf Bikdeli, Jafar Adabi, mohammad rezanejad, Seyed asghar Gholamian (2020) Investigation on Fault Tolerant Capability of a Single Source Switched Capacitor Multilevel Inverter IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS: 68; 7921 - 7930
7
Hoda Mahdavi, abbas daliri, farshad Sohbaztadeh Lonbar, meysam shirzadi, mohammad rezanejad (2020) A single unsteady DBD plasma actuator excited by applying two high voltages simultaneously for flow control PHYSICS OF PLASMAS: 27; 083514
8
Hassan Pourvali souraki, Masoud Radmehr, mohammad rezanejad (2020) Lypunov theory combined with small signal linearization for regulated operation of a hybrid DC/AC microgrid International Transactions on Electrical Energy Systems: 30; e12497
9
Salman Amirkhan, Masoud Radmehr, mohammad rezanejad, Shahab Khormali (2020) A robust control technique for stable operation of a DC/AC hybrid microgrid under parameters and loads variations International Journal of Electrical Power and Energy Systems: 117; 1-14
10
Salman Amirkhan, Masoud Radmehr, mohammad rezanejad, Shahab Khormali (2019) An improved passivity-based control strategy for providing an accurate coordination in a AC/DC hybrid microgrid JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS: 356; 6875-6898
11
Hossein Gholamalitabar, Jafar Adabi, mohammad rezanejad (2019) A High Gain Bipolar Pulse Generator with Low Voltage Input Source International Journal of Engineering Transactions A: Basics: 32; 1126-1133
12
Amir Taghvaie, Ahmad Alijani, Ebrahim Adabi, mohammad rezanejad, Jafar Adabi, Kumars Rouzbehi, Edris Pouresmaeil (2019) An Asymmetrical Step-Up Multilevel Inverter Based on Switched-Capacitor Network Sustainability: 11; 18
13
Mahdi Vijeh, mohammad rezanejad, Emad Samadaei, Kent Bertilsson (2019) A General Review of Multilevel Inverters Based on Main Submodules: Structural Point of View IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS: 34; 9479-9502
14
Hossein Gholamalitabar, Jafar Adabi, mohammad rezanejad (2019) A Modular Step-Up High-Voltage Bipolar Pulse Generator IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE: 47; 2736-2741
15
Aryorad Khodaparast, Jafar Adabi, mohammad rezanejad (2019) A step-up switched-capacitor multilevel inverter based on 5-level T-type modules IET Power Electronics: 12; 483-493
16
Hassan Pourvali souraki, Masoud Radmehr, mohammad rezanejad (2018) Distributed energy storage system‐based control strategy for hybrid DC/AC microgrids in grid‐connected mode INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH: SPECIAL ISSUE; 13
17
Emad Samadaei, Mina Iranian, mohammad rezanejad, Radu Godina, Edris Pouresmaeil (2018) Single-Phase Active Power Harmonics Filter by Op-Amp Circuits and Power Electronics Devices Sustainability: 10; 13
18
Reza Khosravi, mohammad rezanejad (2018) A New Pulse Generator With High Voltage Gain and Reduced Components IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS: 66; 2795-2802
19
Mohammad Khenar, Amir Taghvaie, Jafar Adabi, mohammad rezanejad (2018) Multi-level inverter with combined T-type and cross-connected modules IET Power Electronics: 11; 1407-1415
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
محمد رضانژاد (1397) بررسی کاربرد سیستمهای توان پالسی در پزشکی دانشگاه مازندران