1403/03/07
تقی محسن پور

تقی محسن پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از ساختار الکترواسپری در طراحی و ساخت جت پلاسمای اتمسفری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پلاسما, جت پلاسمای سرد اتمسفری, روش حباب, الکترواسپری
سال 1396
پژوهشگران احسان شاکری نسب(دانشجو)، تقی محسن پور(استاد مشاور)، فرشاد صحبت زاده لنبر(استاد راهنما)

چکیده

پلاسما عبارت است از مجموعه ای از ذرات باردار شامل فوتون, الکترون, یون و گونه های خنثی که دارای رفتار جمعی هستند. پلاسما نقش مهمی را در زندگی روزانه و در بسیاری از تکنولوژی ها ایفا می کند که مهمترین آنها استفاده به عنوان منبع نور است. به طور کلی از نقطه نظر محتوای انرژی پلاسما به دو نوع پلاسمای حرارتی و غیر حرارتی تقسیم شود. اگر بخواهیم پلاسما را در فشار اتمسفر برای دلایلی مانند درمان سلول های زنده تولید کنیم طراحی خاصی از راکتور مورد نیاز است. پلاسماهای تولید شده در فشار اتمسفر منجر به ایجاد قوس الکتریکی می شوند, که قوس یک پلاسمای حرارتی است که نزدیک به تعادل ترمودینامیکی است که در بسیاری از موارد و کاربردها باید از ایجاد آن جلوگیری شود. مهمترین منابعی که پلاسمای غیر قوسی تولید می کنند شامل تخلیه ی سد دی الکتریک، تخلیه ی کرونا، و جت پلاسمای سرد فشار اتمسفری است.پیکربندی های مختلفی برای جت پلاسمای سرد وجود دارد که از ویژگی همه ی آنها استفاده از یک نازل در محدوده ی میلی متر تا میکرومتر است که در اطراف این نازل، الکترود هایی وجود دارند که به یک منبع ولتاژ در محدوده ی 1/0 تا 100 کیلو ولت متصل هستند. زمانی که یک نوع گاز از درون نازل در حال جریان است پلاسما به وسیله اختلاف پتانسیل موجود در بین دو الکترود در درون نازل تولید می شود و به هوای بیرون دمیده می شود.سه روش برای برای جلوگیری از قوس در جت وجود دارد که هر کدام می توانند به تنهایی و همزمان بکار روندکه عبارتند از هندسه ی تخلیه ی سد دی الکتریک، استفاده از ولتاژ با فرکانس بالا به منظور کاهش عملکرد ولتاژ و عمل سوییچ کردن قبل از انتقال به قوس است .(Hofmann., 2013)در حالت کلی میدان الکتریکی برای شروع تخلیه در فشار اتمسفر زیاد است و این باعث می شود که فاصله ی بین دو الکترود برای تخلیه فشار اتمسفری در محدوده ی میلی متر باشد. به علت فاصله ی کم بین این دو الکترود، اندازه ی اشیاء تحت پردازش زمانی که پردازش مستقیم مورد نظر باشد به طور قابل ملاحظه ای محدود می شود.جت پلاسمای سرد فشار اتمسفری، پلاسما را در فضای آزاد تولید می کند که می تواند برای پردازش مستقیم بدون هیچ محدودیتی برای جسم تحت پردازش، بکار برده شود که این مزیت جت پلاسمای سرد اتمسفری نسبت به سایر روش های تولید پلاسما در فشار اتمسفر است.از دیگر ویژگی های جت پلاسمای سرد ا