1403/03/07
تقی محسن پور

تقی محسن پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
رشد لایه DLC بر روی پارچه کتان با استفاده از جت پلاسمای جفت شده با افشانه الکتروستاتیک
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
لایه شبه الماسی
سال 1397
پژوهشگران فرشاد صحبت زاده لنبر ، مجید عشق آبادی ، تقی محسن پور

چکیده

در این کار، ما یک سیستم جدید با ترکیب افشانه الکترواستاتیک و جت پلاسمای اتمسفری ساختیم. سپس از این سیستم در لایه نشانی دی ال سی بر روی پارچه کتان در فشار اتمسفری استفاده نمودیم. تیمار سطح نمونه های پارچه کتان بوسیله جت فشار اتمسفری پلاسمای جفت شده با افشانه اتانول الکتروستاتیک انجام شد. آزمون رامان لایه نشانی DLC را بر روی نمونه های پارچه کتان تایید کرد. خاصیت آبگریزی پارچه ها بوسیله اندازه گیری زاویه تماس قطره آب با سطح پارچه بررسی شد و نمونه ها خاصیت فوق آبگریزی از خود نشان دادند. ریخت شناسی سطح نمونه ها بوسیله میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی بررسی شد. نهایتا مقاومت نمونه های لایه نشانی شده در برابر شستشو برای 35 مرحله بررسی