1403/03/07
تقی محسن پور

تقی محسن پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت سطوح ابگریز بوسیله پلاسما
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سطوح آبگریز- پلاسمای سرد
سال 1396
پژوهشگران احسان شاکری نسب ، فرشاد صحبت زاده لنبر ، تقی محسن پور

چکیده

در این مقاله ما از جت پلاسمای سرد فشار اتمسفری به منظور ایجاد سطوح آبگریز بر روی زیر لایه های پارچه کتان و سیلیکون استفاده کردیم. ماندگاری رفتار آبگریزی و زاویه تماس اندازه گیری شد و نتایج آزمون های طیف سنجی نیز بررسی شد. نتایج بیانگر موفقیت این روش در ساخت سطوح آبگریز می باشد.