08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
The Marshall-Olkin Extended Rayleigh Distribution
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Marshall-Olkin's scheme, Maximum likelihood estimation, Rayleigh distribution.
پژوهشگران سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (نفر اول) ، مهران نقی زاده قمی (نفر دوم) ، سارا نیازی (نفر سوم)

چکیده

In this paper, we propose a new extension of the Rayleigh distribution. Several mathematical properties of the new model, called the Marshall-Olkin extended Rayleigh distribution, are derived. We also discuss the estimation of the model parameters by maximum likelihood and obtain the observed information matrix. We provide an application to real data which illustrates the usefulness of the model.