08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
استنباط آماری برای چند توزیع آماری تعمیم یافته از خانواده توزیع های جهش یافته
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
توزیع رایلی جهش یافته، خانواده توزیع های جهش یافته، پارامتر قابلیت اعتماد، برآوردیابی حداکثر درستنمایی
پژوهشگران عالیه توماج (دانشجو) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (استاد راهنما) ، مهران نقی زاده قمی (استاد مشاور)

چکیده

خانواده توزیع های جهش یافته توسط شاو و باکلی در سال 2007 با افزودن یک پارامتر اضافی به توزیع پایه معرفی گردید. اعضای خانواده توزیع های جهش یافته بعضا توزیع های منعطف تری نسبت به توزیع پایه هستند، در نتیجه، این خانواده مورد قبول برخی از آماردانان قرار گرفت. توزیع رایلی جهش یافته توسط مروسی در سال 2013 معرفی گردید و بعدا توسط دی و همکاران در سال 2017 مورد بررسی دقیق تری قرار گرفت و روش های برآوردیابی گوناگون در آن بررسی شد. در این پایان نامه، ابتدا مروری بر برخی از دستاوردهای دی و همکاران (2017) خواهیم داشت و در عین حال به برخی مسائل استنباطی برای توزیع رایلی جهش یافته خواهیم پرداخت. در ادامه، توزیع جدید تحت عنوان توزیع ناداراجاه-حقیقی معکوس جهش یافته را معرفی و ویژگی ها و کاربردهای آن را مورد بررسی قرار می دهیم. در پایان، برآورد پارامتر قابلیت اعتماد در خانواده توزیع های جهش یافته به ویژه توزیع نمایی جهش یافته بررسی خواهد شد.