08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
طرح های نمونه گیری برای پذیرش بر اساس آزمون های عمر بریده شده
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
طرح نمونه گیری، آزمون عمر بریده شده، توزیع رایلی تعمیم یافته، توزیع بیرنبام-ساندرز تعمیم یافته، توزیع نیمه نمایی توانی
پژوهشگران مرجان عالیشاه پرکو (دانشجو) ، مهران نقی زاده قمی (استاد راهنما) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (استاد مشاور)

چکیده

در این پژوهش، طرح های نمونه گیری برای پذیرش یک مرحله ای و دو مرحله ای آزمون عمر محصولات در یک زمان از پیش تعیین شده ارائه می شود. در طرح نمونه گیری یک مرحله ای، تصمیم برای پذیرش یک محموله از کالاها، زمانی اتفاق می افتد که تعداد شکست های مشاهده شده در پایان زمان از پیش تعیین شده t، از یک عدد قابل قبول c تجاوز نکند. اگز تعداد شکست ها از c تجاوزکند، محقق می تواند آزمون را قبل از زمان t خاتمه دهد و محموله را رد کند. یافتن کوچکترین حجم نمونه مورد نیاز برای اطمینان از میانگین عمر مشخص μ_0 بر اساس آزمون عمر بریده شده ضروری به نظر می رسد. در ادامه، طرح نمونه گیری برای پذیرش یک مرحله ای بر اساس آزمون عمر بریده شده زمانی که طول عمر از توزیع رایلی تعمیم یافته و توزیع بیرنبام-ساندرز تعمیم یافته پیروی می کند، ارائه خواهد شد. در طرح نمونه گیری برای پذیرش دو مرحله ای ممکن است نیاز به انتخاب نمونه دوم برای پذیرش یا رد محموله باشد. طرح نمونه گیری دومرحله ای بر اساس آزمون عمر بریده شده زمانی که طول عمر از توزیع نیمه نمایی توانی تبعیت می نماید، ارائه خواهد شد.