08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر چند الگوی آماری تعمیم یافته مبتنی بر تابع احتمال متغیر تصادفی بتا
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آماره نیکویی برازش کولموگروف-اسمیرنوف، توزیع بتا نرمال، توزیع بتا وایبل، توزیع بتا لیندلی
پژوهشگران کبری یزدانی چراتی (دانشجو) ، احمد پوردرویش (استاد راهنما) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (استاد مشاور)

چکیده

در این رساله مختصری راجع به کلاس عمومی توزیع های تعمیم یافته بر اساس متغیر تصادفی بتا بحث می کنیم و آن را کلاس توزیع های بتا-G می نامیم. یک کاربرد توزیع های بتا-G در مدل سازی داده های بقاست به ویژه وقتی مدل پایه ای مورد نظر یک مدل طول عمر باشد. هدف ما در این رساله مروری بر چند توزیع آماری تعمیم یافته برخاسته از متغیر تصادفی بتا از جمله توزیع های بتانرمال، بتا وایبل و بتا لیندلی است.