08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر چند توزیع آماری تعمیم یافته از خانواده توزیع های مارشال-الکین
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آماره نیکویی برازش کولموگروف-اسمیرنوف، توزیع وایبل مارشال-الکین، توزیع فرچت مارشال-الکین، توزیع لیندلی، معیار اطلاع آکائیک
پژوهشگران سارا زیاری (دانشجو) ، احمد پوردرویش (استاد راهنما) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (استاد مشاور)

چکیده

اضافه کردن پارامتر ها به یک توزیع به خوبی برازش شده، روشی برای بدست آوردن خانواده های جدیدی از توزیع ها با انعطاف پذیری بیشتر می باشد. مارشال و الکین در سال 1997 روشی جالب برای اضافه کردن یک پارامتر جدید به یک توزیع پیشنهاد کردند. توزیع به دست آمده، توزیع بسط داده شده مارشال الکین نامیده می شود که شامل توزیع اصلی به عنوان مورد خاص بوده و انعطاف پذیری بیشتری را برای مدل بندی انواع مختلف داده ها داراست. آنها دو توزیع جدید به نام های مارشال الکین نمایی توسعه یافته و مارشال الکین وایبل توسعه یافته معرفی کردند و سپس بسیاری از آماردانان توزیع های مختلفی وابسته به خانواده توزیع های مارشال الکین را پیشنهاد کردند. در این پایان نامه، برخی از این توزیع ها مانند مارشال الکین نمایی توسعه یافته، مارشال الکین وایبل توسعه یافته و مارشال الکین فرچت توسعه یافته را در نظر می گیریم و سپس برخی از ویژگی های این توزیع ها مانند گشتاور ها، آنتروپی ها و روش های برآورد را مورد بررسی قرار می دهیم. در فصل 5، توزیع جدیدی به نام مارشال الکین بر نوع ده توسعه یافته را معرفی کرده و برخی از ویژگی های این توزیع جدید را بررسی می کنیم.