08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
خانواده توزیع های تعمیم یافته مبتنی بر تابع احتمال گاما
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آماره نیکویی برازش کولموگروف-اسمیرنوف، توزیع گاما لجستیک، توزیع گاما لومکس، توزیع گاما گامبل، توزیع گاما نمایی نمایی شده
پژوهشگران علی نجیب پور (دانشجو) ، احمد پوردرویش (استاد راهنما) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه مختصری راجع به کلاس عمومی توزیع های تعمیم یافته بر اساس متغیر تصادفی گاما بحث می کنیم و آن را کلاس توزیع های گاما-G می نامیم. یک کاربرد توزیع های گاما-G مدل سازی داده های بقا است به ویژه وقتی مدل پایه ای مورد نظر یک مدل طول عمر باشد. هدف ما در این پایان نامه، مروری بر چند توزیع آماری تعمیم یافته برخاسته از متغیر تصادفی گاما از جمله توزیع های گاما نمایی نمایی شده، گاما لومکس، گاما لجستیک و گاما گامبل است.