08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
توزیع تاپ-لئون، ویژگی ها و تعمیم جدیدی از آن
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آماره های مرتب، تابع نرخ خطر، توزیع تاپ-لئون، رابطه بازگشتی، معیار اطلاع آکائیک
پژوهشگران کیمیا نادری (دانشجو) ، احمد پوردرویش (استاد راهنما) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (استاد مشاور)

چکیده

توزیع تاپ-لئون در سال 1955 توسط تاپ و لئون معرفی شد. این توزیع اخیراً مورد توجه آماردانان قرار گرفته است. در این پایان نامه ابتدا مرور مفصلی بر ویژگی های این توزیع انجام می دهیم. استنباط آماری برای این توزیع مد نظر است. سپس تعمیم ساده ای از این توزیع معرفی نموده و ویژگی هایی از آن را مورد بررسی قرار داده و در نهایت به کمک داده های واقعی آن ر با توزیع تاپ-لئون مقایسه می کنیم.