1403/03/31
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2796-4427
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302428

مشخصات پژوهش

عنوان
توزیع تاپ-لئون، ویژگی ها و تعمیم جدیدی از آن
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آماره های مرتب، تابع نرخ خطر، توزیع تاپ-لئون، رابطه بازگشتی، معیار اطلاع آکائیک
سال 1394
پژوهشگران کیمیا نادری(دانشجو)، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی(استاد مشاور)، احمد پوردرویش(استاد راهنما)

چکیده

توزیع تاپ-لئون در سال 1955 توسط تاپ و لئون معرفی شد. این توزیع اخیراً مورد توجه آماردانان قرار گرفته است. در این پایان نامه ابتدا مرور مفصلی بر ویژگی های این توزیع انجام می دهیم. استنباط آماری برای این توزیع مد نظر است. سپس تعمیم ساده ای از این توزیع معرفی نموده و ویژگی هایی از آن را مورد بررسی قرار داده و در نهایت به کمک داده های واقعی آن ر با توزیع تاپ-لئون مقایسه می کنیم.