08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان فاصله تحمل دوطرفه براي توزيع نمايي براساس ركوردها
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آماره های رکوردی، توزیع نمایی، فاصله تحمل
مجله اندیشه آماری
شناسه DOI
پژوهشگران مهران نقی زاده قمی (نفر اول) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (نفر دوم) ، مریم وحیدیان (نفر سوم)

چکیده

فاصله تحمل یک فاصله تصادفی است که با یک سطح اطمینان مشخص، نسبتی از جامعه مورد بررسی را در بر می گیرد و در بسیاری از زمینه های کاربردی از جمله قابلیت اعتماد و کنترل کیفیت مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله، فاصله تحمل دو طرفه را برای جامعه نمایی بر اساس داده های رکوردی به دست می آوریم. مثالی از داده های رکوردی واقعی ارائه شده است. در پایان، به کمک مطالعه شبیه سازی دقت فاصله های تحمل ارائه شده را مورد بررسی قرار می دهیم.