08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه براوردیابی درستنمایی ماکسیمم و کمترین مربعات موزون قطری برای توزیع کوماراسوامی نمایی یافته
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
براوردیابی کمترین مربعات موزون قطری، توزیع کوماراسوامی نمایی شده، شبیه سازی مونت کارلو، میانگین تجربی
پژوهشگران افشین فیاض موقر (نفر اول) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (نفر دوم) ، طهورا سادات برهانی (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله، ابتدا براوردیابی درستنمایی ماکسیمم و کمترین مربعات موزون قطری برای تعمیمی از توزیع کوماراسوامی یعنی توزیع کوماراسوامی نمایی شده تشریح میگردد. سپس به کمک شبیه سازی مونت کارلو به مقایسه این براوردگرها به کمک معیارهای میانگین تجربی و ریشه دوم میانگین مربعات خطا میپردازیم.