1403/05/02
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2796-4427
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302428

مشخصات پژوهش

عنوان
استنباط برای برخی از توزیع‌های طول عمر براساس نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار ماکسیمم با نمونه‌های نابرابر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
برآوردیابی بیزی، نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار ماکسیمم با نمونه‌های نابرابر، توزیع وایبل، توزیع لیندلی توانی، الگوریتم متروپولیس هستینگز درون گیبز.
سال 1402
پژوهشگران فروغ السادات تقوی دهاقانی(دانشجو)، مهران نقی زاده قمی(استاد مشاور)، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی(استاد راهنما)

چکیده

در این طرح ، ابتدا مفاهیم مقدماتی و تعاریف کلی بیان می‌شود. سپس برآوردیابی کلاسیک و بیز پارامترها در توزیع‌های نمایی، وایبل و لیندلی توانی انجام می‌شود. در مسأله‌ی برآوردیابی پارامترهای توزیع‌های نمایی یک پارامتری و وایبل بر اساس نمونه‌هایی که از طریق نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار ماکسیمم با نمونه‌های نابرابر به‌دست می‌آیند ، از روش‌های کلاسیک و بیزی استفاده کردیم و در یک مطالعه‌ی‌ شبیه‌سازی ، عملکردهای برآوردگرهای مبتنی بر طرح نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار ماکسیمم با نمونه‌های نابرابر را ارزیابی کردیم و آن‌ها را با عملکردهای برآوردگرهای مبتنی بر طرح نمونه‌گیری تصادفی ساده مقایسه نمودیم. از یک مثال کاربردی شامل داده‌های مربوط به سیستم تهویه هوای بوئینگ برای هر دو توزیع نمایی و وایبل استفاده نمودیم. در ادامه، برآوردگرهای کلاسیک و بیز بر اساس نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار با نمونه‌های نابرابر برای توزیع لیندلی توانی به دست آمدند. در برآوردیابی کلاسیک از روش‌های درستنمایی ماکسیمم و بوت استرپ بهره گرفتیم و برای تقریب برآوردهای بیز از روش‌های متروپولیس هستینگز درون گیبز و تیرنی-کادان استفاده کردیم‎.‎‎ سپس یک مطالعه‎‎‌ی شبیه‌سازی همراه با یک مثال کاربردی برای توزیع لیندلی توانی ارائه گردید.‎