1403/04/25
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2796-4427
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302428

مشخصات پژوهش

عنوان
برآوردیابی پارامتر تنش-مقاومت P(Y_{r:n_2} X_{k:n_1}) برای برخی از توزیع‌های طول عمر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
برآوردیابی درستنمایی ماکسیمم، برآوردگر بیز، پارامتر تنش-مقاومت، پارامتر میانگین مقاومت باقیمانده مورد انتظار، توزیع لیندلی، توزیع شانکر، روش دلتا.
سال 1401
پژوهشگران زهرا گل براری حمزه کلائی(دانشجو)، مهران نقی زاده قمی(استاد مشاور)، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان‌نامه، مسأله‌ی برآورد پارامتر تنش-مقاومت ‎P(Y_{r:n_2} X_{k:n_1}) برای توزیع‌های لیندلی و شانکر مورد مطالعه قرار می‌گیرد. از جمله حالت‌های خاص این پارامتر می‌توان به پارامتر تنش-مقاومت چندمؤلفه‌ای ‎P(Y X_{k:n_1})‎ و پارامتر ‎P(X Y)‎ اشاره کرد. کاربرد R بسیار گسترده‌ است و می‌تواند فراتر از مباحث قابلیت اعتماد ظاهر شود و یک معیار کلی برای اندازه‌گیری تفاوت بین دو جامعه را ارائه می‌دهد. در این پایان‌نامه، ابتدا برآوردیابی کلاسیک و بیز پارامتر ‎P(Y_{r:n_2} X_{k:n_1})‎ را در توزیع لیندلی و سپس، برآوردیابی این پارامتر را در توزیع شانکر مورد بررسی قرار می‌دهیم. همچنین پارامتر میانگین مقاومت باقیمانده مورد انتظار تحت فشار ‎Y_{n_2:n_2}‎ و حالت خاصی از پارامتر تنش-مقاومت یعنی ‎P(Y_{n_2:n_2} X_{n_1:n_1})‎ را در توزیع نمایی نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم.