1403/05/04

میر امین حسینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 9112122170

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
شبیه سازی و ساخت حلقه فشاری موتور دیزل و ایجاد برگشت فنری لازم میثم خلیل زاده، میر امین حسینی، احسان اشعاری، جمال قاسمی (1392)