1403/04/01
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر رفتار نوآورانه با میانجیگری کیفیت ارتباط فرد–سازمان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رفتار نوآورانه کارکنان ، کیفیت ارتباط فرد – سازمان ، رهبری تحول گرا
سال 1398
پژوهشگران مریم دهقان ، مرتضی موقر ، ابوالحسن حسینی

چکیده

امروزه سازمان ها بیش از پیش درجست و جوی راه هایی برای ماندن در محیط ناپایدار و به شدت رقابتی جهان امروز می باشند. سازمان ها هر روز برای تولید کالاها و خدمات متنوع و جدید از یکدیگر پیشی می گیرند و رسیدن به این نوآوری نیازمند هزینه و زمان و تخصص است. سازمان ها به تجربه دریافتند بیشترین ابداعات و نوآوری ها از کارکنان سر می زند، بنابراین کارکنان به رکن مهمی از خلاقیت و نوآوری در سازمان درآمدند و در دهه های اخیر مطالعات فراوانی بر رفتار نوآورانه ی کارکنان جهت بررسی عوامل تاثیرگذار بر افزایش یا کاهش آن شده است. برای افزایش رفتار نوآورانه کارکنان باید نوع برخورد با کارکنان و سبک رهبری نیز خصوصیاتی شبیه به محیط امروزی یعنی تغییرپذیری و تحول پذیری را دارا باشد. بنابراین در میان سبک های مختلف رهبری، سبک رهبری تحول گرا می تواند بر رفتار نوآورانه ی کارکنان تاثیرگذار باشد.همچنین این مطالعه به بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر ادراک کارکنان از چگونگی کیفیت ارتباط با سازمانشان به عنوان میانجی بر رفتارنوآورانه می پردازد. این مطالعه مرور و جمع بندی از ادبیات پیشین در حوزه های مذکور می باشد. نتایج حاکی از مثبت بودن تاثیر رهبری تحول گرا بر رفتار نوآورانه به صورت مستقیم و از طریق میانجیگری ارتباط فرد-سازمان می باشد.