07 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر اینترنت اشیاء بر کارکرد های مدیریت منابع انسانی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اینترنت اشیاء، کارکرد های مدیریت منابع انسانی
پژوهشگران زینب کرامتی (نفر اول) ، محسن علیزاده ثانی (نفر دوم) ، ابوالحسن حسینی (نفر سوم)

چکیده

در سال های اخیر با پدیده ای نوظهور با نام فناوری اینترنت اشیاء مواجه شده ایم که کاربردهای وسیع آن در صنایع، تجارت، خانه های هوشمند بارها مورد بررسی قرار گرفته است. پیش بینی شده است که تا سال 2020 تعداد دستگاه های مجهز به اینترنت اشیاء نزدیک به 50 میلیارد دستگاه برسد. با این میزان رشد، شاهد گسترش زمینه های کاری در حوزه اینترنت اشیاء و همچنین تاثیر این فناوری بر فرایندها و کارکردهای سازمانی خواهیم بود. این پژوهش به مروری بر تاثیر اینترنت اشیاء بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی با استفاده از مطالعه مقالات داخلی و خارجی موجود در این زمینه، پرداخته است. مرور تحقیقات نشان داده است که در کارکرد استخدام موجب ارتباط دقیق تر میان جویندگان شغل و کارفرمایان، در آموزش موجب، آموزش متناسب با وضعیت روحی و جسمی افراد، در ارزیابی عملکرد باعث کنترل از طریق حسگرهای ردیاب، و در کارتیمی نقش پشتیبان تصمیم گیری را ایفا می کند. با توجه به یافته های این حوزه، مدیران منابع انسانی در سازمان ها می توانند از طریق بکارگیری این فناوری موجبات بهبود و رشد در عملکرد و بهره وری سازمانی را فراهم سازند.