18 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش بازاریابی رابطه مند در کارآفرینی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بازاریابی رابطه مند – کارآفرینی
پژوهشگران ابوالحسن حسینی (نفر اول) ، میثم شیرخدایی (نفر دوم) ، مائده نامور (نفر سوم)

چکیده

موجودیت هر سازمان وابسته به بازاریابی است. فروش کالاها در یک بازار پر رقابت به مراتب دشوارتر از تولید آنهاست و دشوارتر از آن رویارویی با رقیبان در یک محیط به شدت متغیر است. یکی از مباحثی که در بازاریابی مورد توجه قرار می گیرد، شناخت نیاز مشتری است که با کارآفرینی رابطه نزدیکی دارد. همچنین تحقیقات نشان داده که بازاریابی رابطه مند در طی چند دهه اخیر موضوع مهمی در عرصه کسب و کار محسوب می شود، به طوری که ایجاد رابطه با مشتریان برای سازمانها برای دستیابی به مزیت رقابتی ضروری به نظر می رسد (لهتنین،1996). بازاریابی رابطه مند می تواند به راحتی تجارت کارآفرینی کوچکی را به کار گیرد اما به تطابق با محیط کارآفرینانه ای که در آن معرفی می شود، نیاز خواهد داشت. نتایج حاصل از پژوهش ها بیان می کند که موسسات کارآفرینی نسبت به سازمان هایی که کارآفرینی کمتری دارند، بازاریابی رابطه مند و سودهای تجاری موثرتری از قبیل نرخ رشد بیشتر و فرار کمتر مشتری، را به دست می آورند. به عقیده محققان کارآفرینی قابل یادگیری است و لذا شرکت هایی با کارآفرینی کمتر، پتانسیل یادگیری از کارآفارینان موفق تر را دارند. آنها تاکید می کنند که این کار آسان نیست زیرا SME باید فرهنگ داخلی ای ایجاد کند که هم قادر به بازاریابی رابطه مند فراگیر بوده و هم نسبت به فرصت ها هوشیار باشد. این مقاله به بررسی ادبیات موجود درباره کارآفرینی ، ویژگی ها و مزایای آن و مفهوم بازاریابی رابطه مند و سودآوری آن می پردازد. همچنین ارتباط بین بازاریابی رابطه مند و کارآفرینی در شرکت های کوچک و متوسط را نیز تحلیل می کند.