1403/04/26
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر سبک تفکر منطقی بر تمایل به خرید مشتریان با توجه به نقش تعدیل کنندگی تبلیغات فروش
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
(سبک‌تفکرمنطقی)، (تمایل‌به‌خریدمشتریان)، (تبلیغات‌فروش)، (قرعه‌کشی)، (تخفیف‌قیمتی)
سال 1401
پژوهشگران زهرا اسماعیل زاده(دانشجو)، محمد صفری(استاد مشاور)، ابوالحسن حسینی(استاد راهنما)

چکیده

مصرف‌کنندگان اغلب درگیر انواع مختلفی از امور مربوط به خرید می‌شوند که ممکن است حالت‌های تفکر متفاوتی را برانگیزد؛ سبک‌های تفکرمنطقی و تجربی دارای مهارت‌ها و قابلیت‌های گوناگونی هستند که در تصمیم‌گیری‌های فردی و اجتماعی افراد اهمیت ویژه‌ای دارند. تبلیغات فروش از جمله عواملی است که بر تصمیم‌گیری و قصدخرید مصرف‌کننده در هنگام خرید تاثیر می‌گذارد و یکی از چند متغیری است که مصرف‌کننده را به سمت خرید سوق می‌دهد. تبلیغات فروش فعالیت‌های شناختی و عاطفی مصرف‌کننده را تحریک می‌کند و باعث ایجاد احساسات مثبت مرتبط با نام تجاری، ترجیحات برند، ارزش درک شده ودر نهایت قصدخرید می‌شود و نگرش مصرف‌کننده و وفاداری به نام تجاری را افزایش می‌دهد. هدف از این پژوهش بررسی ارزیابی تأثیر سبک تفکر منطقی بر تمایل و انتخاب مصرف‌کننده و پردازش اطلاعات هنگام ارزیابی محصولات با توجه به نوع تبلیغات فروش مورد استفاده در حوزه‌ی محصولات مورد نظر می‌باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی، براساس ماهیت داده‌ها کمی، و بر اساس جمع‌آوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های نیمه‌آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 122 نفر از مشتریان و مصرف‌کنندگان هایپر مارکت‌ها در شهرستان گنبد می‌باشد که در دو مرحله مورد آزمون قرار گرفتند، در مرحله اول به دوگروه منطقی و تجربی و در مرحله دوم به چهار زیرگروه(منطقی-کنترل، منطقی-آزمایش، تجربی-کنترل، تجربی-آزمایش)تقسیم‌بندی شدند. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شد و جهت تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها از نرم‌افزار spss‌ استفاده شد. نتایج بررسی نشان می‌دهد که افرادی که دارای سبک‌تفکرمنطقی هستند در تصمیم و تمایل به خرید تحت‌تاثیر تبلیغات فروش قرار نمی‌گیرند این درحالی‌است که تیلیغات‌فروش در افراد با سبک‌تفکر تجربی بسیار تاثیرگذار بوده و تمایل و تصمیم آن‌ها را برای خرید برمی‌انگیزد.