07 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اقدامات مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر تحقق کارآفرینی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کارآفرینی ، مدیریت منابع انسانی نوآورانه ، اقدامات مدیریت منابع انسانی نوآورانه
پژوهشگران ابوالحسن حسینی (نفر اول) ، محمد ولی پور خطیر (نفر دوم) ، رقیه حیدرزاده (نفر سوم)

چکیده

کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروز دارای نقش کلیدی است. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا، ایده ها، محصولات و خدمات همواره در حال تغییر می باشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد . منابع انسانی نقش اساسی در کارآفرینی سازمانی ایفا میکند، چون می تواند موجب ترغیب و یا تاخیر کارآفرینی سازمانی شود . بنابراین شیوه های مدیریت منابع انسانی عامل مهم موفقیت سازمانها هستند. مدیریت منابع انسانی در موفقیت سازمانی شرکتهای کارآفرین نقش تعیین کننده دارد . با توجه به نقش کلیدی منابع انسانی در تحقق کارآفرینی، تحقیق حاضر در پی بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر بهبود کارآفرینی است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که هر یک از اقدامات مدیریت منابع انسانی نوآورانه، زمینه را برای کارآفرینی فراهم می کند.