1402/12/06
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اقدامات مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر تحقق کارآفرینی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کارآفرینی ، مدیریت منابع انسانی نوآورانه ، اقدامات مدیریت منابع انسانی نوآورانه
سال 1395
پژوهشگران رقیه حیدرزاده ، ابوالحسن حسینی ، محمد ولی پور خطیر

چکیده

کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروز دارای نقش کلیدی است. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا، ایده ها، محصولات و خدمات همواره در حال تغییر می باشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد . منابع انسانی نقش اساسی در کارآفرینی سازمانی ایفا میکند، چون می تواند موجب ترغیب و یا تاخیر کارآفرینی سازمانی شود . بنابراین شیوه های مدیریت منابع انسانی عامل مهم موفقیت سازمانها هستند. مدیریت منابع انسانی در موفقیت سازمانی شرکتهای کارآفرین نقش تعیین کننده دارد . با توجه به نقش کلیدی منابع انسانی در تحقق کارآفرینی، تحقیق حاضر در پی بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر بهبود کارآفرینی است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که هر یک از اقدامات مدیریت منابع انسانی نوآورانه، زمینه را برای کارآفرینی فراهم می کند.