1402/12/05
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی مهمترین عوامل موثر بر جوانسازی برند
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شناسایی مهمترین عوامل موثر بر جوانسازی برند
سال 1400
پژوهشگران راضیه بابائی ، بهاره عابدین ، ابوالحسن حسینی

چکیده

شناسایی مهمترین عوامل موثر بر جوانسازی برند