18 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی مهمترین عوامل موثر بر جوانسازی برند
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شناسایی مهمترین عوامل موثر بر جوانسازی برند
پژوهشگران راضیه بابائی (نفر اول) ، ابوالحسن حسینی (نفر دوم) ، بهاره عابدین (نفر سوم)

چکیده

شناسایی مهمترین عوامل موثر بر جوانسازی برند