1402/07/01
حجت غنودی

حجت غنودی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 35305109

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Using tail current phase shift technique to improve locking range injection-locked frequency divider حجت غنودی, شهرام مدانلو, مهسا حاج محمدی (1402)
A Dual-Band Low Noise Low Power Local LC Oscillator حجت غنودی, مهسا حاج محمدی (1400)
On the quadrature accuracy of in-phase coupled quadrature LC oscillator مهسا حاج محمدی, حسین میارنعیمی, حجت غنودی (1399)
A series-coupled LC quadrature oscillator using phase/amplitude calibration حجت غنودی, حسین میارنعیمی (1396)
Analysis of frequency and amplitude in CMOS differential ring oscillators حجت غنودی, حسین میارنعیمی, محمد غلامی (1394)
A novel architecture for low voltage-low power DLL-based frequency multipliers محمد غلامی, غلامرضا اردشیر, حجت غنودی (1390)
مقاله ارائه شده
برگزاری همایش
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
فعالیت های علمی اجرایی
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی
شرکت در برنامه‌های بازدید از جامعه و صنعت