1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و مقایسه جایگاه و نقش زن در دو رمان «هزار خورشید تابان» و «دا»
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
زن، جنگ، جامعه، خانواده
سال 1402
پژوهشگران زکیه دهقان کفشگری(دانشجو)، احمد غنی پور ملکشاه(استاد مشاور)، حسین حسن پورآلاشتی(استاد راهنما)

چکیده

زنان از دیرباز به عنوان نیمی از جمعیت جهان در پیشرفت های مادی و معنوی جوامع مؤثر هستند. استفاده از ظرفیت زنان از گذشته های دور تاکنون مورد توجه حاکمان سیاسی بوده است تا به وسیله ی آن شاخص رشد و توسعه‌ی کشور خود را در جهان ارتقا دهند. برخی جوامع از گذشته های دور درگیر جنگ و نبرد بودند و جنگ ها همچون امری مردانه تلقی می شد زنان از حضور در آن معاف بودند؛ اما استفاده از ظرفیت و توانایی زنان در پشت صحنه های نبرد و درگیری نظیر امدادرسانی، خدمت رسانی و... دولت ها و مردان را در پیشبرد اهدافشان یاری می رساند. اهمیت زن در محیط خانواده و نقش محوری او در تربیت نسل و سامان دادن به امور داخلی خانه از وظایف اصلی او محسوب می شود و حضور در جامعه و نقش آفرینی در آن و یا خدمت رسانی ها در زمان جنگ در کنار وظیفه ی اولیه، وظیفه ای ثانویه به شمار می آید. در این پژوهش تلاش بر این است که با مقایسه و ارزیابی نقش و جایگاه زن در دو رمان هزار خورشید تابان و دا که هر دو روایتی هستند از زندگی زنان که در خلال نبرد و جنگ درون کشورشان توصیف می شود، به جنبه های مختلف زن و ابعاد وجودی او پی ببریم و دریابیم که عوامل دخیل بر ایفای نقش زنان در محیط های این چنینی تا چه حد مؤثر است و آیا مشارکت او در جامعه به خصوص در کشوری جنگ زده، به نقش اصلی او آسیب می رساند و نقش تربیت کنندگی او را زیر سؤال می برد یا خیر؟ جنگ چه تبعاتی را برای این گروه از جامعه در پی دارد و سؤالاتی دیگر که در این پژوهش به آن پاسخ داده خواهد شد. چرا که زن عنصری مهم در جامعه است و بهبود شرایط و روابط او بر خانواده و کل جامعه اثر خواهد گذاشت و جامعه حل معضلات پیرامون زندگی زنان به حل معضلات کلان تری خواهد انجامید.