1403/05/02
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
مساله پسرکشی در رمان سالمرگی اصغر الهی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مساله پسرکشی در رمان سالمرگی اصغر الهی
سال 1401
پژوهشگران معصومه اکبری(دانشجو)، غلامرضا پیروز(استاد مشاور)، حسین حسن پورآلاشتی(استاد راهنما)

چکیده

مساله پسرکشی در رمان سالمرگی اصغر الهی