1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
مضامین کلامی در مصیبت نامه و اسرار نامه عطار نیشابوری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مضامین کلامی در مصیبت نامه و اسرار نامه عطار نیشابوری
سال 1401
پژوهشگران بهاره میر حسن نیا(دانشجو)، بتول مهدوی(استاد مشاور)، حسین حسن پورآلاشتی(استاد راهنما)

چکیده

مضامین کلامی در مصیبت نامه و اسرار نامه عطار نیشابوری