1403/04/26
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اصطلاحات عرفانی در آثار فارسی احمد غزالی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی اصطلاحات عرفانی در آثار فارسی احمد غزالی
سال 1396
پژوهشگران سیده زینب پناهیان(دانشجو)، حسین حسن پورآلاشتی(استاد مشاور)، شهرام احمدی(استاد راهنما)

چکیده

بررسی اصلاحات عرفانی در آثار فارسی احمد غزالی