1403/02/30
غلامرضا ملکشاهی

غلامرضا ملکشاهی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 01135302649

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر تراکم ساختمانی بر پایداری محله ای با استفاده از GIS (نمونه موردی بابلسر)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تراکم ساختمانی ، پایداری، محله های شهری، بابلسر
سال 1395
پژوهشگران صدیقه لطفی ، غلامرضا ملکشاهی ، فاطمه الهقلی تبار نشلی

چکیده

شهرها شاهد رشد و گسترش روز افزون ساختمان های بلند مرتبه جهت تامین فضای زیست مناسب برای شهروندان می باشند. ساختمان های بلند مرتبه بر پایداری محله ای تاثیر مستقیم دارند بطوریکه جانمایی و استقرار نامناسب آن می تواند آسیب های محیطی جبران ناپذیری بر اجتماعات شهری وارد نماید. . محله از ارکان اصلی کالبد شهری بوده و تعادل زندگی اجتماعی در شهرها بستگی به حفظ محل ها دارد. هدف اصلی دو مقوله تراکم و پایداری محلات شهری و پیوند دادن آنها در قالب یک موضوع بحث اصلی این مقاله است. در ابتدای تحقیق با مطرح ساختن سؤالاتی، فرضیه ای براساس آنها شکل گرفته و در نهایت مقاله در پی اثبات این فرضیه و یافتن پا خ هایی شفاف برای سؤالات مطرح شده است.