1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر یک دوره تمرین استقامتی فزآینده بر بیان ژن‌های NOTCH1 / HES1 در هیپوکامپ موش‌های آلزایمری شده با سم تری‌متیل‌تین (TMT)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آلزایمر، تمرین فزآینده هوازی، تری‌متیل‌تین، NOTCH1، HES1
سال 1402
پژوهشگران سمیه روزگار(دانشجو)، خدیجه نصیری(استاد مشاور)، مژگان معمار مقدم(استاد مشاور)، ضیاء فلاح محمدی(استاد راهنما)

چکیده

1