1403/02/31
مصطفی بستام

مصطفی بستام

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 1
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی: .
تلفن: 35305114

مشخصات پژوهش

عنوان
آسیب شناسی روابط استاد و دانشجو
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
عقف
سال 1396
پژوهشگران مصطفی بستام ، حسین بزرگیان

چکیده

ثقلثق