1403/02/31
مصطفی بستام

مصطفی بستام

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 1
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی: .
تلفن: 35305114

مشخصات پژوهش

عنوان
خشونت و پرخاشگری هواداران ورزشی: از شبکه های اجتماعی تا ورزشگاه های فوتبال
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فوتبال، هواداران، خشونت، شبکه اجتماعی، اینستاگرام
سال 1400
پژوهشگران مرتضی رزم پوش ، فرزام فرزان ، مصطفی بستام

چکیده

هواداران ورزش نمایندگان موضوعات جالب برای مطالعه رفتارهای مرتبط با ارتباط هستند. به ویژه، کسانی که سطح بالایی از درگیری از خود نشان میدهند. هواداران ورزش از شبکه های اجتماعی برای پیوستن به سایر هواداران استفاده میکنند. در این مطالعه برای پاسخ به سوالات تحقیق، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه صفحه مجازی هواداری اینستاگرام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که در لیگ برتر ایران در سال 98 حضور داشتهاند، میباشد. جهت بررسی ارتباط میان اقدامات خشونت آمیز هواداران و انواع گفتار از آزمون همبستگی استفاده شده است. با توجه به ماتریس همبستگی میان انواع گفتار و خشونت هواداران در سطح معناداری یک درصد، ارتباط مثبت و معناداری برقرار است. برای بررسی پیشبینی پذیری اقدامات خشونت آمیز هواداران از رگرسیون استفاده شده است. چنین تقابلها به وضوح نشاندهنده اهمیت رسانه های اجتماعی جدید برای رفتار جمعی است که نیاز به نظارت بیشتری را می طلبد.