1402/12/06
علی عسگری

علی عسگری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2359-8696
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24376446400
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35305110

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مکانیک خاک وپی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ایران (1385 - 1388)
  عنوان رساله:
 • دکترای تخصصی مهندسی عمران- مکانیک خاک وپی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1389 - 1394)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
شبیه سازی لرزهای مونوپایل های فراساحلی تحت بار موج در خاک ماسه ای علی عسگری، شکوفه السادات علوی، علی اکبر گلشنی (1400)
برآورد اثر اندرکنش بین ترک های هیدرولیکی علی عسگری، علی اکبر گلشنی (1400)
مدل سازی عددی رفتارلرزه ای شمع ها در خاک های مستعد روانگرایی علی اکبر گلشنی، روشن بیوک آقازاده، علی عسگری (1394)
مقاله ارائه شده
بررسی مروری تاثیر افزودنیهای نوین بر خواص مکانیکی و پتانسیل رمبندگی خاک لس سیدرضا اسداله تبار دیوکلائی، علی عسگری، محمود محمد رضاپور طبری (1402)
بررسی عوامل موثر بر رفتار مونوپایل ها در خاک های ماسه ای: مطالعات فراسنجی علی عسگری، محدثه محمدیان امیری، سیده فاطمه احمدتبار سرخی (1400)
تاثیر شیب زمین بر روی پاسخ دینامیکی گروه 3*3 شمع بر پایه ی شبیه سازی سه بعدی عددی در نرم افزار OpenSees فرامرز رنجبر، علی عسگری، حبیب اکبرزاده بنگر، محمد هادی زاده (1400)
بررسی اثربخشی ستون سنگی با پوشش ژئوسنتتیک بر پاسخ خاک قابل رونگرا علی عسگری، محمدرضا مهدی تبار، مهدی سالاری عربی (1398)
بررسی تحلیلی توزیع دما در تیرهای سقف مرکب کم عمق امیر علی شاه منصوری، علی عسگری، حبیب اکبرزاده بنگر (1398)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
پایان نامه
ارزیابی لرزه‌ای اندرکنش خاک-شمع-سازه معادل بر روی خاک قابل روانگرا محمد هادی زاده، علی عسگری، امیرحسین جعفریه (1400)

علایق پژوهشی

 • 1- مکانیک شکست و به طور خاص الگوسازی ریاضی شکست هیدرولیکی 2- تحلیل لرزه ای ساختگاه ها در حوزه ترکیبی زمان-فرکانس 3- مدل سازی و شبیه سازی عددی-دینامیکی شالوده های عمیق و سطحی 4- تقویت و تسلیح خاک از روش تزریق و احداث شمع و یا ستون سنگی 5- روشهای تحلیلی و شبه تحلیلی معادلات دیفرانسیل همبسته 6- الگو سازی عددی در ژئوتکنیک و ژئومکانیک
بیشتر

دانشجویان

 • محمد صادق راوری
  نام: محمد صادق راوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران- زلزله
  پایان نامه: اثر بخشی گروه ستون سنگی مسلح شده با ژئوسنتیک در کاهش روانگرایی
 • سینا پورعباسی
  نام: سینا پورعباسی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران- زلزله
  پایان نامه: بررسی نشست سازه بر روی خاک با قابلیت روانگرایی
 • محمدمهدی بیات منش
  نام: محمدمهدی بیات منش
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران- زلزله
  پایان نامه: مدل سازی سه بعدی عملکرد لرزه ای مونوپایل با مقطع x شکل تحت بار موج در خاک ماسه ای قابل روانگر
 • محمد هادی زاده
  نام: محمد هادی زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران- زلزله
  پایان نامه: ارزیابی لرزه ای اندرکنش خاک-شمع-سازه معادل بر روی خاک قابل روانگرا
 • بیتا صاحبیان
  نام: بیتا صاحبیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران- زلزله
  پایان نامه: اثر بخشی گروه شمع در خاک روانگرا تحت اثر زلزله دو جهته افقی-قائم: مدلسازی سه بعدی
 • فاطمه احمدتبار سرخی
  نام: فاطمه احمدتبار سرخی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران- زلزله
  پایان نامه: پاسخ بار موج و زلزله بر توربین بادی دریایی در مونوپایل ها در خاک ماسه ای
 • علی رنجبر
  نام: علی رنجبر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران- زلزله
  پایان نامه: عملکرد لرزه ای ترکیبی گروه ستون سنگی و شمع ها واقع در زیر سازه در خاکهای قابل روانگرا تحت زلزله
 • فرامرز رنجبر
  نام: فرامرز رنجبر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران- سازه
  پایان نامه: ارزیابی اثربخشی اندرکنش خاک - شمع - سازه بر روی پاسخ لرزه ای سازه ی بتنی بلندمرتبه با گروه شمع در خاک روانگرا
 • مرتضی سیدی گل محله
  نام: مرتضی سیدی گل محله
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران-سازه
  پایان نامه: مدلسازی سه بعدی عملکرد لرزه ای سازه –رادیه-شمع با در نظر گرفتن اندرکنش لرزه ای تحت اثر بار زلزله روی خاک نرم
 • محمد کاظمی
  نام: محمد کاظمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران- سازه
  پایان نامه: مدل سازی سه بعدی عملکرد لرزه ای سازه-رادیه- ستون سنگی با در نظر گرفتن اندرکنش لرزه ای تحت اثر بار زلزله روی خاک نرم
بیشتر