1402/12/13
امیرحسین جعفریه

امیرحسین جعفریه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302905

تحصیلات

 • کارشناسی مهندسی عمران - عمران ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1377 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: کنترل غیر فعال سازه ها
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی زلزله ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1382 - 1384)
  عنوان رساله: طراحی سازه بر اساس تغییرمکان با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
 • دکترای تخصصی مهندسی عمران - سازه و زلزله ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1385 - 1393)
  عنوان رساله: تاثیر بلندشدگی جزئی فونداسیون بر عملکرد لرزه ای سازه ها
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مقاله ارائه شده
پایان نامه

علایق پژوهشی

 • کنترل غیرفعال سازه ها
 • طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد
 • اندرکنش خاک و سازه
بیشتر

سوابق اجرایی

 • ارزیابی لرزه ای و مقاومسازی ساختمان های تامین اجتماعی (1384 - 1385)
 • ارزیابی لرزه ای و مقاومسازی ساختمان مرکزی وزارت نفت (1381 - 1382)
بیشتر