1403/03/25
شیرین آبادی خواه

شیرین آبادی خواه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302673

مشخصات پژوهش

عنوان
چگونه به یک پژوهشگر برتر ملی و بین المللی تبدیل شویم: راهبردها و راهکارهای علمی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
....
سال 1396
پژوهشگران شیرین آبادی خواه

چکیده

جهت شرکت در کارگاه چکیده ای ارایه نمی شود.