1403/03/25
شیرین آبادی خواه

شیرین آبادی خواه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302673

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کاربرد مهارتهای زبان انگلیسی در موقعیت های مختلف : مطالعه موردی دانشجویان مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تجزیه و تحلیل نیازها، دانشجویان مقاطع مختلف، مهارتهای زبانی، موقعیت های کنونی، نیازهای زبانی
سال 1401
مجله جستارهاي زباني
شناسه DOI
پژوهشگران شیرین آبادی خواه ، معصومه ولی پور

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ارزیابی نیازهای زبانی و شناسایی اولویت کاربرد مهارت های زبانی (خواندن، شنیداری، نوشتن و صحبت کردن) در موقعیت های مختلف(خصوصی، دانشگاهی و حرفه ای) است. روش پژوهش، توصیفی-استنباطی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ای متشکل از 49 گزینه است. جامعۀ آماری متشکل از 199 دانشجو ( 73 مرد و 126 زن) در مقاطع کارشناسی(69 نفر)، کارشناسی ارشد (67 نفر) و دکتری(63 نفر) مشغول به تحصیل در دانشگاه مازندران بود. پاسخ های شرکت کنندگان با استفاده از نرم افزار آماری علوم اجتماعی کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد. به طور کلی، نتایج حاصل از مقایسۀ میانگین مهارت ها دلالت بر آن داشت که با افزایش سطح تحصیلات، نیازهای دانشجویان به کاربرد مهارتهای زبانی بخصوص در موقعیت های دانشگاهی به طور پیوسته افزایش می یابد. همچنین مهارت-های دریافتی (خواندن و شنیدن) کاربرد بیشتری نسبت به مهارت های تولیدی (صحبت کردن و نوشتن) در هر سه گروه دارد . نتایج تحلیل داده ها از طریق آزمونهای غیرپارامتری نشان داد که تفاوت معنی داری در مهارت خواندن بین تمامی گروه ها، در مهارت نوشتن بین گروه دکتری با دو گروه کارشناسی و ارشد و در مهارت صحبت کردن بین گروه دکتری و کارشناسی وجود داشت. از نظر موقعیت کاربرد زبان، در حالی که نیازهای شرکت کنندگان در مقطعِ کارشناسی به موقعیت های زندگی خصوصی آنها مرتبط بود، دانشجویان مقطع دکتری، اغلب نیازهای خود را در حوزه های آموزشی و دانشگاهی بیان کردند. درموقعیت حرفه ای و در مهارت شنیداری تفاوت معنی داری بین مقاطع مختلف مشاهده نشد. این مطالعه، پیشنهاداتی برای پژوهشگران، مدرسان و یادگیرندگان زبان انگلیسی دارد.