سجاد جدی

صفحه نخست /سجاد جدی
سجاد جدی
نام و نام خانوادگی سجاد جدی
شغل پژوهشگر خارجی
تحصیلات دکترای تخصصی
وبسایت
پست الکترونیک