رضا صفری

صفحه نخست /رضا صفری
رضا صفری
نام و نام خانوادگی رضا صفری
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیلات و آبزیان
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 ساخت پوشش نانو چند سازه هیبریدی آب گریز با خاصیت آنتی فولینگ و بررسی کاربرد آن در صنعت آبزی پروی هانیه باقری مسلم منصور لکورج، محمد اکبرزاده پاشا رضا صفری، احسان نظیفی
2 تولید و مشخصه یابی پوشش های شبه الماسی به وسیله پلاسمای فشار اتمسفری رضا صفری فرشاد صحبت زاده لنبر تقی محسن پور