آرزو مفیدی

خانه /آرزو مفیدی
نام و نام خانوادگی آرزو مفیدی
شغل کارمند دانشگاه مازندران / کارشناس پژوهشی
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی فناوری اطلاعات
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!