بنفشه سعدآبادی

خانه /بنفشه سعدآبادی
نام و نام خانوادگی بنفشه سعدآبادی
شغل کارمند دانشگاه مازندران / کارشناس مرکز فنآوری اطلاعات
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی کامپیوتر
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!