مایده واخیده

خانه /مایده واخیده
نام و نام خانوادگی مایده واخیده
شغل کارمند دانشگاه مازندران / دانشگاه مازندران
تحصیلات کارشناسی ارشد / هنر اسلامی- نگارگری
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!