مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Therapeutic effect of cold ...
عنوان Therapeutic effect of cold atmospheric plasma and its combination with radiation as a novel approach on inhibiting cervical cancer cell growth (HeLa cells)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها Cervical cancer Cold plasma therapy Radiation therapy Combined therapy
چکیده Cervical cancer is one of the important cancers in women. Research on novel treatment approach can reduce the mortality and burden. Although radiotherapy is a common treatment, its negative side effects have concerned physician. In our study, we studied impact of cold atmospheric pressure plasma on the Hela cancer cells, as an alternative treatment. The effect of three different types of such plasma; dielectric barrier discharge (DBD), plasma jet, and afterglow plasma, on the cancer cells were studied. Moreover, some effective operating parameters such as exposure time, applied voltage, composition of working gas in plasma treatment were investigated on the survival of the afterglow plasma. Finally, treatments by the afterglow plasma, gamma radiation (1 Gy), and combination of both were compared. Analysis showed that DBD and plasma jet (direct exposure) effectively killed the cancer cells, even by a minimum applied voltage. But a fraction of the cells survived after the exposure of indirect diffused afterglow plasma. In the case of this plasma, we realized that higher applied voltage and exposure time led to less cell viability. Fewer fractions of survival cells were detected in the case of argon afterglow plasma comparing to oxygen afterglow. Cold atmospheric plasma and its combination with radiation therapy showed a significant decrease in viability of the cells, comparing to the radiation alone. Our research showed that plasma and its combination with radiation therapy have superiority over radiation therapy
پژوهشگران علی جماعتی (نفر اول)، علی شبستانی منفرد (نفر ششم به بعد)، راحله مهر ایین (نفر ششم به بعد)، سیده معصومه قریشی (نفر ششم به بعد)، ابراهیم ذبیحی (نفر ششم به بعد)، حامد باباپور (نفر ششم به بعد)، کوروش ابراهیم نژاد گرجی (نفر ششم به بعد)، مهراذین امیری (نفر پنجم)، فرشاد صحبت زاده لنبر (نفر چهارم)، زینب عابدیان (نفر سوم)، سیده ندا سیادتی (نفر دوم)