گروه علوم ریاضی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه علوم ریاضی

نام:  دوستعلي مژده
علایق‌پژوهشی:  احاطه كنندگي و رنگ آميزي در گراف ها
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  دانشكده علوم رياضي، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه علوم رياضي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~damojdeh/