01 فروردین 1402
امير منصور طهرانچيان

امیر منصور طهرانچیان

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 9117778500
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان تاثير عبور نرخ ارز بر شاخص قيمت ضمني بخش كشاورزي ايران :كاربرد الگوي گارچ چند متغيره و رگرسيون آستانه اي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
عبور نرخ ارز - شاخص قیمت ضمنی - بخش کشاورزی- گارچ چند متغیره- رگرسیون آستانه ای
مجله نظریه های کاربردی اقتصاد
شناسه DOI
پژوهشگران محمد عبدی (نفر اول) ، امیر منصور طهرانچیان (نفر دوم) ، احمد جعفری صمیمی (نفر سوم) ، سید مجتبی مجاوریان (نفر چهارم)

چکیده

تغییرات نرخ ارز از طریق واردات مواد اولیه می تواند بر قیمت محصولات کشاورزی تاثیر گذار باشد. همچنین ...